Skip to content

Usługi pokontraktowe Jockeye

Planowa identyfikacja pokontraktowych odbiorów

Kalendaryzacja projektu, umówienie lokalizacji, mocy przerobowych

Dedykacja określonej liczby Jockeyów + koordynator

Przygotowanie pojazdu do pełnej opinii rzeczoznawczej, mycie, czyszczenie

Terminowy odbiór pojazdu

  • Elektroniczny raport zdawczo-odbiorczy (kongregacja serwer, chmura)
  • Pełna dokumentacja fotograficzna, ew.filmowa
  • Identyfikacja fotograficzna usterek i braków

Opinia rzeczoznawcza, (biegły rzeczoznawca w razie potrzeb)

Przygotowanie pojazdów do transportu, Jockeye, transport lawetowy

Transport pojazdów do miejsca stokowego – parkingu w Warszawie

Przygotowanie pojazdów do dalszej odsprzedaży odbiorcom indywidualnym, hurtowym, aukcje

Możliwe wykonanie przeglądu, wymiany opon

Naprawa usterek metodą SMART

Aktywna sprzedaż pojazdów przez dedykowany zespół

Koordynacja i transport pojazdów do odbiorców hurtowych

Call Now Button